Atletika Stodůlky

Oddíl lehké atletiky ve Stodůlkách byl založen v roce 1987. Zařadil se mezi tradiční pražské atletické oddíly, které pokrývají věkové kategorie od nejmladší přípravky až po kategorie dospělých. V atletické přípravě, především pak v žákovských kategoriích, se vychází z pestré sportovní činnosti, která je důležitým předpokladem nejen pro další atletický rozvoj, ale i pro vytváření obecně kladného vztahu k pohybu a ke sportu vůbec.